Trwa ładowanie

Trwa ładowanie
PL
UK

Stopka redakcyjna

Wydawca:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890.

al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław E-mail: kontakt@kaufland.pl
Telefon 800 300 062
kaufland.pl/kontakt

E-mail: kontakt@kaufland.pl

NIP: 899-23-67-273  REGON 151562471