Trwa ładowanie

Trwa ładowanie
PL
UK

Polityka prywatności programu lojalnościowego Kaufland Card zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO

Wersja 2.2

1. Informacje ogólne

W związku z rejestracją i uczestnictwem w programie lojalnościowym Kaufland Card („Kaufland Card”) przetwarzane są dane osobowe zarejestrowanych uczestników programu. Niniejsza Polityka prywatności w sposób szczegółowy i przejrzysty informuje uczestników o przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „RODO”).

Czym jest właściwie „Kaufland Card"? 

Kaufland Card jest bezpłatnym programem lojalnościowym sieci Kaufland, do którego mogą się Państwo zapisać, aby móc korzystać z różnych benefitów przeznaczonych dla klientów uczestniczących w programie. W wyniku rejestracji i uczestnictwa w programie pomiędzy Państwem a siecią Kaufland zostaje zawarta umowa uczestnictwa w programie lojalnościowym na zasadach wynikających z  „Regulaminu uczestnictwa w programie lojalnościowym Kaufland Card” („Regulamin”)  . Daje ona Państwu  możliwość korzystania z ofert, rabatów, dedykowanych kuponów, zbierania punktów i korzystania ze zniżek u partnerów programu.  

Czy muszę zarejestrować się w programie Kaufland Card, aby zbierać punkty lojalnościowe? 

Zbieranie punktów w programie lojalnościowym Kaufland Card wymaga wcześniejszej rejestracji. Uczestnictwo w programie lojalnościowym Kaufland Card jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

W jaki sposób mogę korzystać z  programu? 

Istnieją dwie możliwości korzystania z programu lojalnościowego Kaufland Card: za pomocą karty mobilnej w aplikacji Kaufland lub karty plastikowej dostępnej w każdym sklepie Kaufland przy kasie lub w punkcie informacyjnym. W celu skorzystania z wersji mobilnej Kaufland Card, mogą Państwo pobrać na swój smartfon aplikację Kaufland a następnie przeprowadzić na telefonie proces rejestracji konta klienta Kaufland oraz Kaufland Card. W tym przypadku uzupełniająco obowiązują również zasady ochrony danych osobowych dotyczące aplikacji Kaufland.

W celu  skorzystania z plastikowej wersji karty należy ją pobrać i przeprowadzić analogiczny proces rejestracji  na stronie kaufland.pl/kauflandcard lub korzystając z terminala znajdującego się w punkcie informacyjnym. 

2. Administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.j. (dalej jako: „Kaufland” lub "administrator”)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 800 300 062

e-mail: kontakt@kaufland.pl

 

Kaufland, jako administrator, dołoży wszelkich starań aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.j.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

daneosobowe@kaufland.pl

 

4. Zakres danych przetwarzanych przez Kaufland

4.1. Zakres danych wymaganych do rejestracji w programie 

W celu zarejestrowania Kaufland Card oraz utworzenia konta klienta Kaufland, przetwarzane są następujące rodzaje danych:

imię i nazwisko,

 • zwrot grzecznościowy,
 • adres (kod, miasto, ulica, nr domu  (opcjonalnie)) ,
 • numer karty Kaufland Card wydanej w formie fizycznej lub elektronicznej,
 • adres e-mail lub alternatywnie numer telefonu komórkowego,
 • data urodzenia,
 • hasło (osobiście wybrane przez użytkownika).

 

4.2. Zakres danych transakcyjnych

Podczas korzystania w sklepie stacjonarnym z Kaufland Card przetwarzane są następujące rodzaje danych:

 • sklep, w którym używana była karta, dane dot. paragonu (artykuł, numer Kaufland Card, ceny, kwota łączna na paragonie oraz data paragonu w celu tworzenia „historii zakupów” i wyświetlenia paragonu elektronicznego).
 • użyty środek płatniczy,
 • zrealizowane kupony,
 • towar promocyjny, na które wymieniane są punkty,
 • konkursy z nagrodami, w których bierze udział uczestnik programu bonusowego.

 

4.3. Pozostałe dane

W związku z udziałem w programie lojalnościowym Kaufland zgodnie z postanowieniami Regulaminu przetwarzane mogą być ponadto następujące rodzaje danych:

 • dane behawioralne (np. dane dotyczące sposobu korzystania z usług, zachowania zakupowe),
 • dane komunikacyjne (np. dane pochodzące z prowadzonej z Państwem komunikacji),

W tym, jeśli korzystają Państwo z Aplikacji Kaufland lub Serwisu:

 • dane techniczne (np. dane dotyczące urządzenia, na którym korzystają Państwo z Aplikacji Kaufland),
 • dane lokalizacyjne (np. dane lokalizacji sklepów znajdujących się w pobliżu miejsca przebywania, po włączeniu odpowiedniej funkcji w urządzeniu końcowym).

Kaufland przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach).

 

5. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe klientów biorących udział w programie Kaufland Card przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług poprzez Aplikację Kaufland lub Serwis, pomiędzy Państwem a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym Kaufland Card, w tym założenia i obsługi konta klienta, umożliwienia zalogowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kaufland – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:

1) zapobiegania nadużyciom,

2) w celach analitycznych i statystycznych oraz w ramach grupy Kaufland,

3) prowadzenia komunikacji, w tym rozpatrywania reklamacji,

4) marketingu produktów lub usług Kaufland, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych elektronicznie lub telefonicznie, w przypadku uzyskania stosownej zgody,

5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie - ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora

 • w celu realizacji obowiązków prawnych, np. prawa o ochronie konkurencji i konsumentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 • w celu realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, tj.: 

1) komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Partnerów administratora,

2) dostosowywanie ofert marketingowych, produktów i usług Kaufland, jak również Partnerów, w oparciu o informacje uwzględniające zachowania lub preferencje Klienta (profilowanie, szczegóły profilowania zostały opisane w punkcie 6.6. i 6.7. Polityki )

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.

Tego, jaka podstawa prawna jest stosowana w  szczegółowych, indywidualnych przypadkach, mogą się Państwo dowiedzieć w dalszej części z opisu różnych celów przetwarzania danych (patrz punkt 6).

 

6. Szczegółowe cele przetwarzania oraz konkretna podstawa prawna w danym przypadku

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym Kaufland Card do realizacji celów wskazanych w poniższych podpunktach.

 

6.1. Przetwarzanie danych kontaktowych.

Dane kontaktowe przekazywane przez Państwa podczas rejestracji (adres e-mail lub alternatywnie numer telefonu komórkowego) są przetwarzane w  celu:

 • Weryfikacja konta: Podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostanie uwierzytelniony na początku uczestnictwa w celu uniknięcia przekazania błędnych danych oraz sprawdzenia uprawnień do korzystania z podanej danej kontaktowej. W tym celu w pierwszym kroku na podaną daną kontaktową wysyłana jest wiadomość e-mail lub wiadomość SMS z linkiem  lub kodem potwierdzającym. Dopiero po kliknięciu na link lub wprowadzeniu kodu nowo utworzone konto zostanie aktywowane, a dana kontaktowa będzie przez nas nadal przetwarzana. Za każdym razem, gdy w późniejszym czasie dana kontaktowa zostanie zmieniona, wówczas po dokonaniu zmiany będzie ponownie uwierzytelniana w ten sam sposób. W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1  lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usług stanowiącej podstawę programu Kaufland Card).  oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. art. 5 ust. 1 lit. d RODO (obowiązek zapewnienia prawidłowości danych).
 • Wykorzystania jako nazwa użytkownika: Ponadto, podana przez Państwa dana kontaktowa (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego) służy jako nazwa użytkownika do logowania się na stronie internetowej programu Kaufland Card, w aplikacji Kaufland i na terminalach dla klientów jak również do wysyłania wiadomości informujących o zmianie regulaminu programu bądź aktualizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym  na zasadach wynikających z Regulaminu stanowiącego podstawę programu Kaufland Card) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody podane przez Państwa dane kontaktowe mogą być przetwarzane w celu wskazanym w tej zgodzie, np. w celu otrzymywania informacji handlowych Partnerów. W tym przypadku podstawę prawną stanowi Państwa zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

6.2. Weryfikacja uprawnienia do uczestnictwa

Państwa data urodzenia będzie wykorzystana do weryfikacji uczestnictwa (uczestnictwo w programie dopiero od 18 roku życia) oraz do jednoznacznej identyfikacji w przypadku pojawienia się uczestników o tym samym imieniu i nazwisku. W przypadku weryfikacji wieku podstawę prawną przetwarzania danych w celu stwierdzenia wieku minimalnego uprawniającego do uczestnictwa w programie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym  na zasadach wynikających z Regulaminu stanowiącego podstawę programu Kaufland Card oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6.3. Komunikacja dotycząca uczestnictwa w programie Kaufland Card

Państwa imię i nazwisko w połączeniu ze zwrotem grzecznościowym będą przez nas wykorzystywane, aby w ramach uczestnictwa w programie oraz prowadzonej komunikacji móc się do Państwa zwracać po imieniu i nazwisku (forma grzecznościowa w aplikacji Kaufland, w terminalach dla klientów na stronach internetowych programu oraz na Państwa koncie Kaufland Card, forma grzecznościowa stosowana w wiadomościach dot. statusu oraz w wiadomościach informacyjnych). 

Ponadto po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo systemowe powiadomienie o statusie uczestnictwa w programie Kaufland Card (pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS) np. tytułem potwierdzenia dokonanej rejestracji.

W takich  przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych, w zależności od treści komunikacji, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym na zasadach wynikających z Regulaminu stanowiącego podstawę programu Kaufland Card) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6.4. Zbieranie i wymiana punktów lojalnościowych 

Numer karty przypisany do Państwa osobistego konta Kaufland Card (w przypadku Kaufland Card w formie plastikowej lub mobilnej) jak również dane transakcyjne (patrz punkt 3.2) są wykorzystywane do tworzenia i przechowywania indywidualnej historii zakupów na Państwa koncie Kaufland Card. Na podstawie tej historii zakupów naliczane są punkty lojalnościowe. Umożliwia to zbieranie i wymianę punktów lojalnościowych w ramach uczestnictwa w programie. W tym celu należy zeskanować Kaufland Card przy kasie podczas każdych zakupów.  W przypadku ewentualnej reklamacji, punkty mogą być przyznawane również z mocą wsteczną. Za każde 1 PLN wartości zakupu otrzymają Państwo jeden punkt lojalnościowy, który zostanie przypisany do Państwa konta Kaufland Card. Punkty nie są naliczane na produkty wymienione w punkcie 6.3.  Regulaminu.    

Zebrane punkty lojalnościowe są zapisywane na Państwa koncie Kaufland Card wraz ze szczegółowymi informacjami  z paragonu („Podsumowanie zakupów” patrz punkt 3.2). Zebranych punktów lojalnościowych nie można wymienić na gotówkę ani też potrącić jako części od łącznej ceny zakupu podczas robienia zakupów. Punkty lojalnościowe mogą Państwo wymienić na kupony rabatowe do zrealizowania podczas zakupów w wybranym przez Państwa sklepie za pośrednictwem konta Kaufland Card (np. w aplikacji Kaufland ). Punkty lojalnościowe zebrane w bieżącym roku tracą ważność na koniec lutego następnego roku kalendarzowego co oznacza że po tym terminie nie będzie można już ich wykorzystać. Przechowywanie punktów lojalnościowych na Państwa koncie Kaufland Card, umożliwia ich przywrócenie np. w przypadku zgubienia Kaufland Card w formie plastikowej lub usunięcia aplikacji Kaufland. 

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja  umowy  uczestnictwa w programie lojalnościowym na zasadach wynikających z Regulaminu stanowiącego podstawę programu Kaufland Card lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6.5. Natychmiastowe rabaty na artykuły oznaczone specjalną ceną z Kaufland Card

Numer karty przypisany do Państwa osobistego konta Kaufland Card (w przypadku Kaufland Card wydanej w formie plastikowej jak i w formie mobilnej) jest również wykorzystywany do identyfikacji Państwa jako klienta programu, a następnie do przyznania Państwu przy kasie rabatu zgodnie z ceną wskazaną dla posiadaczy Kaufland Card. Rabat naliczany jest po zeskanowaniu zarejestrowanej Kaufland Card przy kasie. Rabaty obowiązujące w danym tygodniu oraz wysokość rabatów można znaleźć na etykiecie na półce sklepowej, w aplikacji Kaufland, na stronie internetowej kaufland.pl oraz w gazetce reklamowej Kaufland. W tym przypadku celem przetwarzania danych jest weryfikacja posiadania Kaufland Card w celu przyznania rabatu jako wyłącznej korzyści dla uczestników programu, których weryfikacja przebiegła pomyślnie.

W tym przypadku podstawę prawną przeprowadzanego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ( realizacja umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym pomiędzy Kaufland a Klientem na zasadach wynikających z Regulaminu stanowiącego podstawę programu Kaufland Card).

6.6. Tworzenie kuponów rabatowych i informacji o programie między innymi w oparciu o profil uczestnika i historię zakupów.

Na podstawie Państwa indywidualnych danych transakcyjnych (zob. punkt 4.2) i/lub Państwa profilu uczestnika (miejsce zamieszkania, wiek, płeć, lista “ulubione” i lista zakupów) tworzone są dla Państwa spersonalizowane kupony i informacje, które odpowiadają Państwa przypuszczalnym zainteresowaniom i zachowaniom zakupowym. W celu określenia Państwa potencjalnych zainteresowań produktowych stosujemy ponadto metody matematyczno-statystyczne. Dane dotyczące Państwa transakcji są porównywane z danymi innych klientów korzystających z Kaufland Card. Na podstawie tego porównania możemy następnie wywnioskować, jakie inne produkty i promocje, którymi zainteresowali się inni klienci o podobnych zainteresowaniach, mogą być interesujące również dla Państwa jak i innych klientów. Ponadto opracowujemy segmentacje zakupów na potrzeby analiz statystycznych i w miarę możliwości przypisujemy je do profilu uczestnika. Kupony rabatowe są udostępniane za pośrednictwem aplikacji Kaufland, terminali dla klientów znajdujących się w sklepie oraz na naszej stronie internetowej kaudland.pl/kauflandcard. Informacje o Państwa zachowaniach zakupowych, preferencjach lub cechach nie są ujawniane innym użytkownikom. 

Kupony mogą mieć różne okresy ważności. Szczegółowe informacje o terminie obowiązywania znajdują się w opisie kuponu. Kupony mogą zawierać różne warianty rabatów (np. rabaty na określone artykuły,  rabaty na określoną grupę artykułów / rabaty obejmujące cały „koszyk zakupów” w zależności od określonej wartości zakupionych towarów) i zazwyczaj w okresie ważności mogą być wykorzystane tylko raz w sklepie stacjonarnym . Celem przetwarzania danych jest zatem tworzenie indywidualnych kuponów rabatowych oraz informacji o programie odpowiadających domniemanym preferencjom uczestnika ustalonym na podstawie jego zachowań zakupowych, danych podstawowych (np. płeć i wiek) oraz jego „danych dot. interakcji elektronicznych”. W konsekwencji uczestnik może uzyskać korzystniejsze oferty na określone produkty lub usługi.

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą – w związku z możliwością zautomatyzowanego podejmowania decyzji) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

6.7. Profilowanie w celach marketingowych 

W celu realizowania działań marketingowych (marketingu produktów lub usług Kaufland oraz partnerów), w niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie. 

Oznacza to, że Państwa dane, o których mowa w Rozdziale 4, tj. identyfikacyjne, transakcyjne, behawioralne, w tym profil uczestnika (miejsce zamieszkania, wiek, płeć, lista „ulubione” i lista zakupów), mogą być przetwarzane przez Kaufland automatycznie w celu oceny Państwa niektórych czynników osobowych, analizy zachowania lub prognozy preferencji lub potrzeb. Celem takiego działania jest możliwość skierowania do Państwa dostosowanej oferty lub komunikacji. 

Skutkiem profilowania jest możliwość dopasowania do Państwa możliwie najlepszych ofert lub innej komunikacji marketingowej. Zarówno samo profilowanie (tworzenie profilu) jak i nieskorzystanie z przygotowanej w oparciu o nie oferty lub niepodjęcie działania w wyniku otrzymanej komunikacji marketingowej nie przynosi żadnych negatywnych skutków, ani nie ogranicza korzystania z innych usług lub produktów Kaufland. Informacje o Państwa zachowaniach zakupowych, preferencjach, potrzebach lub cechach nie są ujawniane innym użytkownikom. 

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

6.8. Opcjonalnie, po wyrażeniu zgody: przechowywanie „danych dot. interakcji elektronicznych" na koncie Kaufland Card (zgoda jest wymagana)

Jeśli na naszych stronach internetowych i/lub w ramach aplikacji Kaufland wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies , a oprócz tego udzielili dodatkową wyraźną zgodę na przechowywanie danych dot. interakcji elektronicznych na koncie Kaufland Card, wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące użytkowania („dane dot. interakcji elektronicznych”), które pojawiają się w różnych kanałach działania Kaufland (np. w aplikacji Kaufland, na stronie internetowej Kaufland oraz w ramach terminalu dla klienta). Celem przetwarzania ww. danych jest tworzenie spersonalizowanych kuponów i informacji dla klientów co przełoży się na jeszcze lepsze dopasowanie kuponów i informacji dot. Programu do Państwa potrzeb.

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać lub zmienić udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na swoim profilu w ramach konta Kaufland Card, co pozostanie bez wpływu na Państwa konto klienta Kaufland oraz uczestnictwo w programie lojalnościowym Kaufland Card. Celem przetwarzania danych jest  tworzenie indywidualnych kuponów rabatowych oraz informacji o programie odpowiadających Państwa domniemanym preferencjom ustalonym na podstawie Państwa zachowań zakupowych, Państwa danych podstawowych (np. płeć i wiek) oraz dodatkowych „danych dot. interakcji elektronicznych”.

Podstawę prawną przedstawionego tu przetwarzania Państwa „danych dot. interakcji elektronicznych” stanowi Państwa zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.9. Opcjonalnie, po wyrażeniu zgody: Przesyłanie komunikacji marketingowej (wymagana zgoda na marketing)

Jeśli Państwo sobie tego życzą, prześlemy pocztą elektroniczną i/lub smsem informacje o nowych kuponach rabatowych oraz wszelkie inne informacje dotyczące programu lojalnościowego Kaufland Card. Wymaga to jednak Państwa wyraźnej zgody na wykorzystanie do tych celów Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na dany kanał komunikacji (telefoniczny lub elektroniczny), to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będą Państwo otrzymywać komunikację marketingową.

Jeżeli udzielą Państwo na to swojej zgody, wówczas na podany przez Państwa adres e-mail i/lub numer telefonu będziemy przesyłać informacje o nowych kuponach rabatowych Kaufland Card, a także informacje o innych benefitach i świadczeniach w ramach programu Kaufland Card (np. szczegóły dotyczące programu, informacje o nowych partnerach programu i korzyściach dla partnerów, nowe konkursy z nagrodami, specjalne promocje dla klientów, nowe artykuły promocyjne, ankiety dla klientów, życzenia urodzinowe i korzyści z okazji urodzin) oraz - w stosownych przypadkach - kupony bonusowe.

Zgodę tę mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@kaufland.pl lub poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na koncie Kaufland Card, co nie spowoduje usunięcia konta klienta Kaufland ani zakończenia udziału w programie. W tym zakresie celem przetwarzania danych jest zatem przesyłanie kuponów rabatowych oraz informowanie uczestnika programu Kaufland Card o nowych ofertach w ramach programu Kaufland Card za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail i/lub numeru telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.10. Obsługa klienta dla uczestników programu Kaufland Card

Ponadto, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące liczby zebranych punktów, kuponów rabatowych lub innych elementów programu, wówczas mogą się Państwo w dowolnym momencie skontaktować z naszym Działem Obsługi Klienta spółki Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.. W tym zakresie celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania.

W zależności od przedmiotu Państwa zapytania skierowanego do Działu Obsługi Klienta Kaufland Card podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli zapytanie dotyczy realizacji umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli zapytanie dotyczy innych zagadnień). W tym ostatnim przypadku, który został wskazany powyżej, uzasadniony interes Kaufland wynika z chęci udzielenia odpowiedzi na zapytanie klienta.

6.11. Oferty partnerów w ramach Kaufland Card

Oferty Partnerów to specjalnie dedykowane dla użytkowników Kaufland Card rabaty, zniżki, promocje lub inne korzyści, które można zrealizować po spełnieniu warunków oferty, a w szczególności okazaniu lub zeskanowaniu dedykowanego kuponu. 

Ponadto, jeżeli uczestnik programu wyraził na to zgodę to, za pośrednictwem aplikacji Kaufland (powiadomienie push), smsem na numer telefonu lub pocztą elektroniczną, będą Państwo otrzymywać informację o ofertach partnerów.

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes, istniejący w związku i w zakresie udzielonej zgody na otrzymywanie treści marketingowych, polegający na zwiększeniu atrakcyjności programu lojalnościowego Kaufland Card (w tym poprzez na dopasowanie treści reklam towarów lub usług do preferencji użytkownika programu). Partner współpracujący nie otrzymuje jednak od Kaufland żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika.

Partner współpracujący nie otrzymuje jednak od Kaufland żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika.

Aktualna lista Partnerów dostępna jest tutaj.

 

6.12. Geokodowanie adresu zamieszkania w celu wygenerowania zbiorczych danych geoinformacyjnych

Oprócz celów opisanych już powyżej (ustalenie sklepu właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania) podany przez Państwa adres będzie przetwarzany i wykorzystywany przez Kaufland w formie spseudonimizowanej do generowania zbiorczych danych geoinformacyjnych.

Kaufland wykorzystuje procedurę geolokalizacji, w ramach której  na mapę Polski „nakłada się” niejako siatkę z określonymi kwadratami planu. Każdy kwadrat planu ma - w zależności od gęstości zaludnienia w danym regionie - określoną wielkość (np. 100 x 100 m, 500 x 500 m) oraz jednoznaczny i niepowtarzalny numer. Na podstawie Państwa spseudonimizowanego adresu zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz spseudonimizowane segmenty numerów domów w obszarach z numerami domów składających się z co najmniej 10 numerów) po rejestracji w programie Kaufland Card ustalany jest jednorazowo numer kwadratu planu, na którym znajduje się ulica i segment numeru domu, a następnie jest on przypisywany do Państwa konta Kaufland Card („geokodowanie”). Dzięki temu rodzajowi tworzenia clustrów Kaufland może teraz gromadzić informacje o klientach i przypisywać je do różnych kwadratów planu, aby w ten sposób dowiedzieć się więcej o swoich obszarach sprzedaży, o powodzeniu działań reklamowych, o wskaźnikach sprzedaży oraz wpływie czynników zewnętrznych (np. otwarcie oddziałów innych uczestników rynku, skutki złych warunków atmosferycznych) na swoich klientów i ich zachowania zakupowe. W tym celu sumuje się na przykład łączny obrót wszystkich klientów korzystających z Kaufland Card i mieszkających na danym kwadracie planu, przy czym zawsze należy się upewnić, że na kwadracie planu mieszka co najmniej siedmiu uczestników programu Kaufland Card, aby zagwarantować anonimowość zbiorczych wyników. Kwadraty planu liczące mniej niż siedmiu klientów korzystających z Kaufland Card nie są analizowane indywidualnie. Przyporządkowanie konkretnych klientów oraz ich danych transakcyjnych i profilowych jest możliwe wyłącznie przez dział odpowiedzialny za program lojalnościowy Kaufland Card. Inne działy sieci Kaufland nie mają żadnego dostępu do profilowych danych osobowych. Do wyżej wymienionych celów otrzymują one jedynie zbiorcze, anonimowe dane dotyczące poszczególnych kwadratów planu oraz nie mają możliwości przypisania tychże danych do poszczególnych uczestników programu.

Celem tego rodzaju przetwarzania danych jest usprawnienie analizy czynników związanych z lokalizacją wpływających na sukces sieci Kaufland jako firmy zorientowanej na klienta oraz tworzenie wymaganych do tego celu zbiorczych, anonimowych analiz. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem przetwarzania jest usprawnienie badań rynkowych, z uwzględnieniem zapewnienia zgodności z wymogami prawa o ochronie danych w zakresie pseudonimizacji i anonimizacji danych.

6.13. Przetwarzanie danych osobowych w ramach K-Scan

W celu udostępnienia uczestnikom programu Kaufland Card, za pośrednictwem znajdujących się w markecie urządzeń skanujących, możliwości skorzystania z K-Scan, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • numer karty Użykownika w Programie Lojalnościowym Kaufland Card wydanej w formie fizycznej lub elektronicznej, 
 • numer konta Kaufland Card,
 • informacje dotyczące produktów zeskanowanych przez Użytkownika w danym cyklu zakupowym oraz uprzednio zakupionych produktów z wykorzsytaniem Usługi,
 • informacje dotyczące zachowań zakupowych Użytkownika (tj. liczba pozycji anulowanych, przypadki błędnego skanowania, wartość zakupu),
 • ID transakcji (cyklu zakupowego).

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom,
  • prowadzenia komunikacji, w tym rozpatrywania reklamacji,
  •  świadczenia wsparcia w procesie zakupowym,
  • marketingu produktów lub usług Kaufland ( w tym w oparciu o profilowanie),
  • w wewnętrznych celach analitycznych i statystycznych,
  • jeśli znajdzie to zastosowanie – dochodzenie lub obrony przed roszczeniami.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usług stanowiącej podstawę programu lojalnościowego Kaufland Card oraz świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem). Artykuły zakupione za pośrednictwem Usługi K-Scan są zapisywane na koncie Kaufland Card i poddawane analizie zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie lojalnościowym Kaufland Card oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zapobieganie nieprawidłowościom w procesie zakupowym, w tym niewłaściwemu wykorzystaniu usługi K-Scan, może odbywać się w oparciu o profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Kaufland stosuje jako środek bezpieczeństwa tzw. poziom zaufania (trust level). Jest to algorytm, który wykorzystuje informacje uzyskane podczas cyklów zakupowych (tj. dodane artykuły, liczba artykułów, liczba pozycji anulowanych, przypadki błędnego skanowania, wartość zakupu) w celu wykrycia możliwych nieprawidłowości. Profilowanie skutkuje wytypowaniem do sprawdzenia lub zeskanowania zawartości wózka zakupowego przez pracownika Kaufland. W związku z tym może się zdarzyć, że pomimo samodzielnie przeprowadzonego skanowania, konieczne będzie ponowne zeskanowanie zawartości koszyka zakupowego przez pracownika sklepu Kaufland, jeżeli Urządzenie skanujące zasygnalizuje taką konieczność.  

Tworząc profile Kaufland kieruje się zasadami rzetelności, niedyskryminacji i  minimalizacji. Kaufland wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby profilowanie odbywało się w bezpieczny sposób. Profilowanie jest środkiem bezpieczeństwa i w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania z usług.

Poziom zaufania jest powiązany z numerem konta Kaufland Card. W przypadku gdy losowe kontrole zostaną stwierdzone nieprawidłowe zachowania, w szczególności podlegające przepisom prawa karnego, Kaufland zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań prawnych.

W celu ustalenia danych osobowych Użytkownika numer karty Kaufland Card może zostać porównany z danymi odpowiedniego konta Kaufland Card. Kaufland zastrzega sobie prawo do podejmowania dalszych kroków prawnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o profilowanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom związanego z udostępnieniem Użytkownikowi funkcji skanowania w celu optymalizacji procesu płatności oraz w celu zapobiegania przypadkom niewłaściwego użycia karty Kaufland Card lub ich monitorowania.

Numer konta klienta Kaufland Card może zostać użyty do monitorowania, skanowania lub zachowania Użytkownika podczas procesu skanowania, aby w przypadku problemów technicznych z Usługą K-Scan móc Państwu udzielić stosownej pomocy. Podstawę prawną w przypadku tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na świadczeniu wsparcia w procesie zakupowym  w zakresie korzystania z Usługi K-Scan.

Aby dowiedzieć się, jak Usługa K-Scan jest przyjmowana przez naszych klientów, oraz zaplanować ofertę K-Scan, przeprowadzana jest statyczna analiza zachowań związanych ze skanowaniem, w szczególności analiza dotyczy tego, ilu klientów posiadających Kaufland Card korzysta z Usługi. Podstawę prawną w przypadku tego rodzaju przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes sieci Kaufland zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na realizacji wewnętrznych celów analitycznych i statystycznych w związku z  optymalizacją Usługi K-Scan przez sieć Kaufland.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania:

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy lub świadczenia usług lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Kaufland stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia roszczenia, przy czym:

 • Poziom zaufania (trust level) powiązany z kontem Kaufland Card oraz artykuły zakupione za pomocą K-Scan w momencie usunięcia konta klienta Kaufland Card zostaną poddane anonimizacji lub usunięte. 
 • Jeśli numer karty Użytkownika zostanie wykorzystany do celów związanych z zapewnieniem wsparcia, wówczas na podstawie wniosku Użytkownika zostanie on usunięty w ciągu 90 dni od zakończenia jego rozpatrywania.

 

6.14. Weryfikacja zgodności z warunkami uczestnictwa i zapobieganie nadużyciom

W celu uniknięcia niewłaściwego użycia karty Kaufland Card (np. użycia Kaufland Card w sposób niezgodny z warunkami uczestnictwa w programie) analizujemy użycie Kaufland Card pod kątem procesów skanowania wzbudzających podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości (np. duża liczba różnych użyć w przeciągu krótkiego okresu czasu), aby tym samym móc wykluczyć fakt, iż dana karta nie jest używana w sposób niezgodny z warunkami uczestnictwa w programie (np. przekazywanie karty w celu zmanipulowania zebranych punktów). W przypadku podejrzenia niewłaściwego użycia karty wykorzystujemy w razie potrzeby numer identyfikacyjny Kaufland Card oraz dane kontaktowe w celu skontaktowania się z uczestnikiem programu i wyjaśnienia przypadku podejrzenia niewłaściwego użycia karty. Do momentu wyjaśnienia niewłaściwego użycia karta oraz powiązane z nią konto Kaufland Card pozostają zablokowane. Jeśli podejrzenie niewłaściwego użycia karty zostanie potwierdzone, wówczas zgodnie z warunkami uczestnictwa konto Kaufland Card może zostać usunięte, a użytkownik może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w programie. 

Podstawę prawną w zakresie weryfikacji przestrzegania warunków uczestnictwa stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W odniesieniu do uniemożliwienia niewłaściwego użycia karty oraz zablokowania konta Kaufland Card podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Kaufland polega na zapewnieniu ochrony przed nadużyciami. oszustwami lub manipulacjami.

6.15. Statystyki korzystania

Na podstawie danych dotyczących zakupów dokonywanych przez uczestników programu Kaufland Card oraz ogólnych informacji o danej osobie (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) z uwzględnieniem różnych parametrów (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wybrany ulubiony market, zachowania zakupowe, nowy klient/obecny klient) przeprowadzane są analizy statystyczne służące uzyskaniu zbiorczych zestawień dotyczących poszczególnych grup klientów. Analizy te nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych uczestników programu, lecz służą jedynie do optymalizacji naszych ofert i świadczeń w ramach programu Kaufland Card w oparciu o różne grupy klientów.

Podstawę prawną w przypadku tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

7. Odbiorcy / kategorie odbiorców

Zasadniczo wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza grupy Kaufland. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na nasze zlecenie przez podmioty przetwarzające, np. dostawców IT, firmy kurierskie, kancelarie prawne lub dostawców innych usług. W każdym przypadku podmioty przetwarzające są starannie wyszukiwane, ponadto są one przez nas audytowane oraz objęte zobowiązaniami wynikającymi z np. 28 RODO. Poza tym konieczne może się okazać przekazywanie fragmentów z Państwa zapytań naszym partnerom (np. dostawcom w przypadku zapytań dotyczących produktów) w celu opracowania Państwa zapytania. W tych przypadkach zapytanie zostanie uprzednio zasadniczo poddane anonimizacji, w związku z czym osoba trzecia nie będzie mogła go z Państwem powiązać. Jeśli w indywidualnych przypadkach konieczne będzie przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia Państwa zapytania, poinformujemy Państwa o tym w późniejszym terminie. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przekazane organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

8. Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania:

Przez okres uczestnictwa w programie dane uczestnika programu Kaufland Card (w tym imię i nazwisko, adres, inne dane profilowe, historia zakupów, dane kontaktowe) będą przetwarzane przez okres realizacji umowy stanowiącej podstawę uczestnictwa w programie lojalnościowym Kaufland Card. 

Uczestnik ma możliwość zakończenia uczestnictwa w programie w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego konta  Kaufland Card. Usunięcie konta jest  możliwe za pośrednictwem aplikacji Kaufland, w profilu Klienta, logując się na swoje konto na kaufland.pl/kauflandcard lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta korzystając z formularza kontaktowego na stronie kaufland.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@kaufland.pl lub telefonicznie na numer 800 300 062.

W przypadku wypowiedzenia przez uczestnika umowy , uczestnictwo w programie lojalnościowym  Kaufland Card zostanie zakończone. Z wyjątkiem konta klienta Kaufland (nazwa użytkownika i hasło) wszystkie inne dane pojawiające się w ramach uczestnictwa w programie, a dotyczące konta na Kaufland Card (np. historia zakupów, pozostałe punkty lojalnościowe, ) zostaną poddane anonimizacji lub usunięte.

Samo konto klienta Kaufland zostanie zachowane do momentu jego odrębnego usunięcia przez klienta w celu umożliwienia rejestracji w aplikacji Kaufland, na stronach internetowych Kaufland oraz w innych serwisach.

 •  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kaufland – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia roszczenia,
 • w celu realizacji obowiązków prawnych - do czasu wypełnienia obowiązków określonych w mających zastosowanie przepisach prawa,
 • w celu realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód – do czasu wycofania zgody. 

Jeżeli dane przestaną być potrzebne do celów, dla których są przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi punktami, zostaną one usunięte lub zanonimizowane. Jeśli uczestnik będzie nieaktywny przez okres dłuższy niż 24 miesiące, udział w programie Kaufland Card zostanie zakończony, a dane osobowe uczestnika zostaną usunięte.

 

9. Szyfrowanie i bezpieczeństwo danych 

Podejmujemy działania i środki o charakterze technicznym i organizacyjnym, aby możliwie jak najbardziej kompleksowo chronić Państwa dane przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Oprócz zabezpieczenia otoczenia operacyjnego stosujemy również procedurę szyfrowania. Podane przez Państwa informacje są przesyłane w formie szyfrowanej za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) i weryfikowane pod kątem ich autentyczności, aby w ten sposób zapobiegać wykorzystaniu danych przez osoby trzecie. Mogą to Państwo rozpoznać na stronie internetowej programu po tym, że na pasku statusu Państwa przeglądarki symbol kłódki jest zamknięty, a pole adresowe zaczyna się od „https...“.

 

10. Państwa prawa (prawa osoby, której dane dotyczą)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego dostępu do Państwa danych osobowych , które są przetwarzane przez  Kaufland.

Poza tym w przypadku występowania ustawowych przesłanek mają Państwo prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu. Jeżeli sprzeciwią się Państwo jednemu z rodzajów przetwarzania danych, wówczas nie będzie ono miało miejsca w przyszłości, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli sami Państwo udostępnili przetwarzane dane, wówczas zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody określonej w art. 6 ust. 1 a) , wówczas w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, co nie naruszy zgodności z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyrazili Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie lojalnościowym Kaufland Card.

W razie pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki Kaufland.

Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Jeśli będą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaną Państwo o tym odrębnie poinformowani - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. Szczegółowe informacje na temat tworzenia kuponów rabatowych oraz personalizacji ofert znajdują się w punkcie 6.6. Polityki Prywatności. 

12. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie lub Aplikacji można znaleźć także na stronie https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html .